Aktuelt

Slik har du ikke opplevd skogen før

Bli med oss på urskog safari i sommer og høst!

Vi skal ta deg dypt inn i et urgammelt plantesamfunn der bortglemte og rødlistede arter gir et eksklusivt innblikk i hvordan skogen så ut før industrialiseringen krevde store mengder tømmer og maskinhogst ble vanlig i nesten alle skogene.

Våre forfedre lærte seg å utnytte egenskaper til planter, lav og sopparter i urskogen. Dette er ukjent for de aller fleste av oss i dag. I tillegg er mange av nyttevekstene blitt mer sjelden og borte fra skogene vi går tur i idag.

Veogjelet naturreservat er med flere reservater rundt Hindsæter opprettet så sent som 2015 på grunn av en helt spesiell sammensetning av gammelskog, og urskogelementer som det ellers kun finnes i taigaskogen langt nord i Finnmark.

Vær med å lete opp gulltråd i gamle fururøtter, prøv smaken av brødmose og ta nærbilde av blomsterlav. Her vandrer du gjennom et skulpturlandskap der tyrirøtter fra trær som falt overende hundrevis av år siden byr på fine motiver. Stikk nesen ned i røtten og kjenn på den sterke furulukten av et tre som startet å vokse i vikingtiden.

Visste du at de tørre døde greinene av gamle trær er foretrukket leveområde for den sjeldne furusotbeger? Har du lagt merke til den sølv og blålige fargen til døde trær som gjør at de også ble kallet blåfuru? Har du kjent på det gamle slipe- og poleringsverktøyet skavgrass? Har du smakt på storvrenge?

Første turen blir på søndag den 10. juni. Vi starter kl 10 og går i 2 til 3 timer. Passe for en helgeavslutning. Kun kr. 250,- per person, påmelding via epost!

Tilbake

Her lærer vi med hjelp av biologen fra Biofokus, høsten 2017

Masse strylav i kraggfuru ved Veo

Du kan også oppdage naturreservatene på egenhånd via våre turstier