Reinsdyr fra Jotunheimen

Reinsdyrkalvene til Vågå tamreinlag blir født på østsida av Sjodalen, vandrer med flokken om sommeren mot høyere områder ved Besseggen og Valdresflya, trekker om høsten mot Russdalen og Hindflyin, kanskje ned i skogen rundt Hindsæter. Midt på vinteren er flokken i Heimfjellet/ Murudalen før dyrene dukker opp igjen ved Stuttgongkampen om våren. Da har mellom 2000 og 3000 reinsdyr gått en stor runde rundt hotellet.

Vi på Hindsæter føler oss priviligerte som har en så fin og bærekraftig råvare rett utenfor døra. Vi pleier å kjøpe slakt rett fra slakteplassen på Valdresflya om høsten og foredler det på hotellet - dvs. at kjøttet reiser ikke mer enn 20 km med bil før det blir servert. Reinsdyr har en mangetusenårig mattradisjon i Norge. Smaken påvirkes av de mange urter, lav, sopp og gressarter reinsdyret spiser.