Miljø

Vi prøver å satse på en mest mulig miljøvennlig drift. Dette hører til vår forståelse av kvalitet. Vi sorterer f.eks. søppelet, unngår porsjonspakninger og plastglass. Du finner en stor andel av lokale eller norske råvarer på menyene og kun viner fra Europa på vinkartet vårt. I tillegg har vi investert i et eget kraftverk:

 

Stuttgongfossen Kraftverk

Sæterdriften har ført med seg et tett forhold til naturen og et ressursbruk som kunne forsyne behovet av sæteren. Et hotell bruker mye mer ressurser enn naturen kan by på i 900m høyde. I 50årene ble det bygd et lite vannkraftverk ved Stuttgongfossen for å forsyne det økende energibehovet på Hindsæter. Kraftverket vart nedlagt i begynnelsen av 80tallet. I 2005 satte Hindsæter Fjellhotell AS sammen men Langmorkje Allmenning i gang nybygging. Siden mai 2007 produserer Stuttgongfossen Kraftverk opptil 1100 kw per time og dermed 13% av kommunens strømforbruk. Garantering av minstevassføring i Sjoa gjør inngrepet skånsomt for den vernede elvenaturen.