Dyr på Hindsæter

Vi er glad for å kunne bo så tett til naturen på Hindsæter - året rundt. Ved siden av forandringene i været og plantelivet er det å møte og observere dyr i naturen det mest spennende.

Vi hadde geit på Hindsæter et år...
Prat ved fuglebrettet
men også litt vill!
Caspari, huskatten vår - snill
Tamrein går rundt oss hele året
Rypa i mai
Elg har vi hundrevis om vinteren
"William" besøker gjerne fuglebrettet
Kongeørnen
Han var egentlig ikke tam
Lam er nok enklere!
Sala - på Hindsæter siden 9/09